Oct 18, 2014 · Ang salitang alamat ay panumbas sa salitang "legend" ng ingles.

Labis na nagdadalamhati si Rago sa pagkawala ng kaniyang minamahal.

Pag-usapan ang alamat na naalala nila na nabasa nila sa buong buhay nila. Answer: pang-abay : 1.

.

.

nauunawaan ang bawat nabasa o napakinggang alamat, tula at awit 2. Gawain1:Magbigay ng 5 halimbawa ng Bugtong,Alamat,Pabula. pagpayag o pagtanggi sa hiling.

Dahil na rin sa nagpasalin-salin na sa iba’t ibang henerasyon ang mga alamat ay hindi na malaman o matunton ang orihinal na gumawa o may akda ng mga ito.

Kapag nabasa na nang sapat ng mga estudyante ang mga talatang ito, itanong kung ano ang nahanap nila. . .

. .

Filipino 2 28102019 1828.

.

15. Ito rin ay naglalaman ng mga akdang tumatalakay sa pang araw-araw na buhay.

pamaraan sa mga alamat na iyong nabasa = 4. LDS.

.
1.
1;.

Tips para sa mga kabataan.

16.

. May pagkakatulad ba ang epikong iyong nabasa sa mga naunang epikong nabasa?Ipaliwanag. anekdóta: maikling salaysay ng natatangi at kawili-wiling pangyayari, karaniwan sa búhay ng kilalá o dakilang tao, at maaaring tunay na nangyari o hindi.

Answer :ang alamat ay nakabatay sa kasalukuyang pinamahagu ng ating mga ninuno sa atin. cerebral cortex. Maraming elemento tulad ng mahika, nilalang, at mahiwagang mga lugar. Ito’y magagawa lamang kung ang karanasan o ang pangyayari ay makatotohanan. • Isang mahalagang bahagi ng kulturang pilipino ang mga alamat. Kapag nabasa na nang sapat ng mga estudyante ang mga talatang ito, itanong kung ano ang nahanap nila.

.

. Papayagan o tatanggihan ng TMPI ang lahat ng hiling.

masipag.

LDS.

SABIHIN ANG 1- ARAL NA NATUTUHAN MULA SA ALAMAT MAGBIGAY NG 5 HALIMBAWA NG MGA PANG-ABAY NA NABASA MULA SA BUOD NG ALAMAT AT SABIHIN KUNG ANO ANG URI NITO.

Ano ang Alamat? Ang alamat o legend at folklore sa wikang Ingles ay isang uri ng panitikan na naglalaman ng tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig.

Tagpuan.